Sự kiện

Kết quả Đua Top Openbeta 20 ngày - máy chủ Anh Hùng

KẾT QUẢ SỰ KIỆN CHỦNG TỘC TRANH TÀI

# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 CayDW 105 400 Soul Master 02/10 02:07:04
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 ThuHienn 105 400 Blade Knight 02/10 02:09:05
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 NLSoi 105 400 Muse Elf 02/10 02:20:33
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 MGTAYTO 105 400 Magic Gladiator 02/10 01:57:49
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 HoaDoctor 105 400 DarkLord 02/10 02:04:18
 

KẾT QUẢ SỰ KIỆN THỐNG LĨNH BANG HỘI

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Tổng Reset Tổng Cấp Độ
1 LauXanh DIDlDlDIDl 40 4.200 16.000
1 GodKing Toronto25 40 4.200 16.000
2 AnhEm DanChoi37 40 4.200 16.000
 

KẾT QUẢ SỰ KIỆN KHẮC TINH BOSS

# Nhân vật Điểm Boss Chủng tộc
1 KimTien 1884 Soul Master
2 Vanphapsu 1820 Soul Master
3 DucPhuc2k2 787 Muse Elf
 

KẾT QUẢ SỰ KIỆN QUÝ TỘC HOÀNG GIA

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 VTV4 73.480.000
2 Go86Casino 71.500.000
3 MGTocDo 62.150.000

 

 


BQT MU SEASON 2

Hotline : 0383.016.017