Sự kiện

Kết quả sự kiện Anh Hùng Huyết Lâu - máy chủ Chí Tôn

KẾT QUẢ SỰ KIỆN ANH HÙNG HUYẾT LÂU

CHÍ TÔN

 

 

# Nhân vật Điểm Huyết Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 BoCuaBan 1053 112 400 Chúa Tể
2 Co2Online 879 112 400 Tiên Nữ
3 SieuCave 866 112 400 Tiên Nữ