Sự kiện

Kết quả sự kiện Anh Hùng Huyết Lâu - máy chủ Ma Vương

KẾT QUẢ SỰ KIỆN ANH HÙNG HUYẾT LÂU

MA VƯƠNG

 

 

# Nhân vật Điểm Huyết Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 xBUFFx 748 66 323 Tiên Nữ
2 Luca720s 728 77 400 Đấu Sĩ
3 MrHaSon 637 77 400 Tiên Nữ