Sự kiện

Kết quả sự kiện Bang Hội Tranh Tài - máy chủ Chí Tôn

KẾT QUẢ SỰ KIỆN CHỦNG TỘC TRANH TÀI

CHÍ TÔN

 

 

# Bang Hội Chủ Hội Mem+ Reset+ Level+ Point+ Logo Liên Minh Đối Địch
MyFamily BeNgoan 40 4480 16000 1200000 AGriBank AEGay
2 TANSAT BoCuaBan 40 4480 16000 1200000 TANSAT NeverDie
3 PK24H SonChuotMu 40 4480 16000 1200000 TANSAT