Sự kiện

Kết quả sự kiện Bang Hội Tranh Tài - máy chủ Ma Vương

KẾT QUẢ SỰ KIỆN CHỦNG TỘC TRANH TÀI

MA VƯƠNG

 

 

# Bang Hội Chủ Hội Mem+ Reset+ Level+ Point+ Logo
1 FULLTEAM FULLNGOCzz 40 3080 16000 850000
2 FANTOM HaiNamz 40 3080 16000 850000
3 MAVUONG HTV1 40 3080 16000 850000