Sự kiện

Kết quả sự kiện Chủng Tộc Tranh Tài - Máy chủ Ma Thuật

KẾT QUẢ CHỦNG TỘC TRANH TÀI

 


# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 fulllkil 75 400 Soul Master 18/02 02:23:08
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 PAPAYA 75 400 Blade Knight 18/02 02:40:26
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 CuSocCuaBo 75 400 Muse Elf 18/02 02:16:12
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 MGDameTo 75 400 Magic Gladiator 18/02 02:26:17
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 Monkey 75 400 DarkLord 18/02 02:31:04