Sự kiện

Kết quả sự kiện Chủng Tộc Tranh Tài - máy chủ Ma Vương

KẾT QUẢ SỰ KIỆN CHỦNG TỘC TRANH TÀI

MA VƯƠNG

 

 

# Nhân vật Reset Level Level UP Class
1 DWTHANHCC 77 400 30/04 02:45:54 Phù Thủy
1 HoangSPX 77 400 30/04 02:28:06 Chiến Binh
1 zNewLife93 77 400 30/04 02:35:50 Tiên Nữ
1 BestMU 77 400 30/04 02:28:37 Đấu Sĩ
1 zZNewLife 77 400 30/04 02:41:54 Chúa Tể

 

Hướng dẫn báo danh nhận thưởng : 

- Tên nhân vật : 
- Chủng tộc : 
- Option tự chọn : 

Điền vào mẫu báo danh và gửi tin nhắn cho Fanpage : https://www.facebook.com/muonline4pc