Sự kiện

Kết quả sự kiện Chủng Tộc Tranh Tài - Máy chủ Quyền Lực

KẾT QUẢ CHỦNG TỘC TRANH TÀI

 

 

# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 Aroma79 83 400 Muse Elf 01/07 01:50:42
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 BaoNamTV 83 400 DarkLord 01/07 02:04:10
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 Null 83 400 Soul Master 01/07 02:23:43
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 PkBen 83 400 Blade Knight 01/07 02:25:05
# Nhân vật Reset Cấp độ Chủng tộc Đạt level cuối lúc
1 MGSet6 83 400 Magic Gladiator 01/07 02:28:58