Sự kiện

Kết quả sự kiện đua top Alphatest - Máy chủ Anh Hùng

 

★ Kết quả đua Top Alphatest :

- Xếp hạng 3 vị trí cao nhất trong thời gian Alphatest

 

# Nhân vật Reset Cấp độ Lớp nhân vật
1 fhjuykyuj 338 315 Magic Gladiator
2 ConG 334 346 DarkLord
3 Lyngocvan 312 46 Muse Elf
4 Gold03 295 199 Magic Gladiator
5 Masterchef 290 301 Soul Master

 

★ Lưu ý :

- Toàn bộ tài khoản Alphatest sẽ bị xóa khi Openbeta.

- Khi tham gia Openbeta cần tạo lại tài khoản vào ngày 12/09

- Website đăng ký tài khoản : http://id.ss2.vn/AH

 

 

 

BQT MU SEASON 2

Hotline : 0383.016.017


Fanpage : https://www.facebook.com/muss2pc

Group : https://www.facebook.com/groups/ss2.vn