Sự kiện

Kết quả sự kiện Khắc Tinh Boss - máy chủ Chí Tôn

KẾT QUẢ SỰ KIỆN KHẮC TINH BOSS

CHÍ TÔN

 

 

# Nhân vật Điểm Khắc Tinh Boss Reset Level Lớp nhân vật
1 HuySeven 2114 112 400 Phù Thủy
2 Yayzx 1031 100 225 Phù Thủy
3 No001 1003 77 259 Phù Thủy