Sự kiện

Kết quả sự kiện Khắc Tinh Boss - Máy chủ Ma Thuật

Kết quả sự kiện Khắc Tinh Boss

 

 

# Nhân vật Điểm Boss Chủng tộc Reset
1 7749 2000 Soul Master 75
2 OMG123 1839 Soul Master 75
3 KuTom 801 Soul Master 75