Sự kiện

Kết quả sự kiện Khắc Tinh Boss - máy chủ Ma Vương

KẾT QUẢ SỰ KIỆN KHẮC TINH BOSS

MA VƯƠNG

 

 

# Nhân vật Điểm Khắc Tinh Boss Reset Level Lớp nhân vật
1 DWSieuBoss 942 76 46 Phù Thủy
2 DaiCalop1A 555 77 400 Phù Thủy
3 NoMiss 466 46 300 Phù Thủy