Sự kiện

Kết quả sự kiện Khắc Tinh Boss - Máy chủ Quyền Lực

KẾT QUẢ KHẮC TINH BOSS

 

 

# Nhân vật Điểm Boss Chủng tộc Reset
1 MrMinh 1667 Muse Elf 86
2 DWMen 975 Soul Master 86
3 sanboxxx 846 Soul Master 83