Sự kiện

Kết quả sự kiện Quý Tộc Hoàng Gia - máy chủ Chí Tôn

KẾT QUẢ SỰ KIỆN QUÝ TỘC HOÀNG GIA

CHÍ TÔN

 

 

# Nhân vật Tổng gcoin nạp Reset Bang Hội Lớp nhân vật
1 CongTuHL1 61.000.000 50   Phù Thủy
2 MGSharK 59.900.000 112 MyFamily Chúa Tể
3 Rune 59.350.000 112 TAMKY92 Phù Thủy