Sự kiện

Kết quả sự kiện Quý Tộc Hoàng Gia - Máy chủ Quyền Lực

KẾT QUẢ QUÝ TỘC HOÀNG GIA

 

 

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 TrumVS 56.600.000
2 500AnhEm 56.000.000
3 1Call 55.000.000