Sự kiện

Kết quả sự kiện Thống Lĩnh Bang Hội - Máy chủ Ma Thuật

Kết quả sự kiện Thống Lĩnh Bang Hội


# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Tổng Reset Tổng Cấp Độ
1 Tuanz 1Robinz 40 3.000 16.000
2 AEBanhMi BANHMImana 40 3.000 16.000
3 America zDsBrun0z 40 3.000 16.000