Sự kiện

Kết quả sự kiện Thống Lĩnh Bang Hội - Máy chủ Quyền Lực

KẾT QUẢ THỐNG LĨNH BANG HỘI

 
# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Tổng Reset Tổng Cấp Độ Thời gian
1 FULLNGOC 1Dame 40 3.320 16.000 1
2 MyFamily BeNgoan 40 3.320 16.000 2
3 OiDanBa OiDanBa3 40 3.320 16.000 3