Sự kiện

Kết quả sự kiện Vua Hỗn Nguyên Lâu - máy chủ Ma Vương

KẾT QUẢ SỰ KIỆN VUA HỖN NGUYÊN LÂU

MA VƯƠNG

 

 

# Nhân vật Điểm Hỗn Nguyên Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 Bokosomay 311 77 223 Phù Thủy
2 PeUt 284 77 207 Phù Thủy
3 Cannde 190 77 400 Phù Thủy