Tin Tức

Thông tin tạo nhân vật máy chủ mới Anh Hùng - Open 13h ngày 12/09

OPEN BETA 13H NGÀY 12/09/2020

Máy chủ : Anh Hùng

Exp : 50x

Drop : 5%

Quản lý tài khoản : http://id.ss2.vn/AH

Thời gian sự kiện : http://ss2.vn/Event

Phân bố máy chủ : 

 

Máy chủ Giao Dịch / Cửa Hàng NPC PK / PVP Chaos Goblin
1 Không
2 Không Không
3 Không Không Không
4 Không Không Không
5 Không Không
6 Không Không Không
7 Không Không Không
8 Không Không
9 Không Không

 

Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 0 lần.

- Điểm cộng 3000 point.

 

Giới hạn reset: 

- Giới hạn reset ngày đầu tiên cho tất cả nhân vật là 6 lần / ngày

- Từ 0h ngày kế tiếp sẽ áp dụng theo Bảng GHRS dưới đây :

 

Top Thứ 2-6 Thứ 7 Chủ Nhật
Top 1 4 lần / ngày 5 lần / ngày 6 lần / ngày
Top > 1 Cho đến khi bằng Top 1