Tin Tức

Thông tin tạo nhân vật máy chủ mới Ma Thuật - Open 13h ngày 30/01

OPEN BETA 13H NGÀY 30/01/2021

Máy chủ : Ma Thuật

Exp : 50x

Drop : 20%

Quản lý tài khoản : http://id.ss2.vn/MT

Thời gian sự kiện : http://ss2.vn/Event

Phân bố máy chủ : 

 

Máy chủ Giao Dịch / Cửa Hàng NPC PK / PVP Chaos Goblin
1 Không
2 Không Không
3 Không Không Không
4 Không Không Không
5 Không Không
6 Không Không Không
7 Không Không Không
8 Không Không
9 Không Không

 

Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 0 lần.

- Điểm cộng 3000 point.

 

Giới hạn reset: 

Top Thứ 2-6 Thứ 7 Chủ Nhật
Top 1 3 lần / ngày 4 lần / ngày 5 lần / ngày
Top 2 trở đi Cho đến khi bằng Top 1